menu

Stravování

Od 1. září 2012 zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance Wichterlova gymnázia Školní jídelna SPŠCH Ostrava. Školní výdejna na Wichterlově gymnáziu je v provozu každý pracovní den (není-li stanoveno jinak) od 11:30 do 14:15 hodin.

Pro stravování platí následující pravidla:

1) Každý strávník se musí zaregistrovat v přehledném elektronickém systému, odkaz ZDE .

Vzhledem k potřebným údajům doporučujeme, aby registraci provedli rodiče žáků.

Registraci mohou po zveřejnění seznamů žáků nových prvních ročníků (1. C, 1. D ) provést i nově přijatí žáci. Žáci budoucích prim mohou již nyní do políčka “třída” uvést 1. A (ŠVP Mluvíme anglicky) nebo 1. B (ŠVP Matematika a příroda).

2) Platba za stravování – pouze inkasem z účtu

Inkasní platby jsou nejmodernější a pro plátce nejjednodušší metodou. Nezapomeňte proto u své banky povolit inkaso (informace vám budou po vyplnění formuláře odeslány na kontaktní e-mail, který uvedete v přihlášce nového strávníka) a inkasní limit. Obědy jsou placeny na následující měsíc (např. platba v srpnu je určena na září), vždy 15. den v měsíci. Pokud platba proběhne úspěšně, bude mít strávník přihlášenou stravu na každý stravný den v následujícím měsíci, pokud však předem neuvede jinak (např. trvale neodhlásí některé dny v týdnu). V případě odhlášené stravy bude snížena záloha ze stravného na nasledující měsíc.

Pozor! Inkasovaná částka může být mimořádně zvýšena o dlužnou částku za neoprávněně odebranou stravu. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. se první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole považuje za pobyt ve škole. Proto je žák oprávněn tento oběd odebrat, i když je nemocný. V dalších dnech však žák nemá na oběd nárok! Pokud v tyto dny oběd neodhlásí, je povinen uhradit plnou cenu oběda stanovenou vnitřním řádem školní jídelny (cca 75 Kč).

Protože cena bude 32 Kč pro žáky nižšího gymnázia a 34 Kč pro žáky vyššího gymnázia, je částka 750 Kč při řádném odhlašování obědů (viz výše) dostačující.

3) Stravovací karty

Systém organizace je v řešení, budete včas informováni e-mailem. V případě zapomenutí karty zjistí kuchařka, jestli má strávník oběd, a vydá mu jej.

4) iStravné

Strávníci mohou pohodlně provádět změnu objednané stravy pomocí internetu nebo mobilního telefonu! Službu je možné aktivovat ZDE (po prvním přihlášení si změňte heslo).

  • Změny stravy lze provádět také pomocí SMS. Podrobné informace o formátu textové zprávy naleznete na http://www.strava.cz/
  • Pro přístup z mobilního telefonu zadejte adresu http://m.strava.cz/

Další důležité dokumenty Školní jídelny SPŠCH: