menu

Přednášky na fyzice

Přednášky na fyzice

V prvním měsíci nového školního roku jsme pro naše studenty tercií a kvart uspořádali přednášku Energie – budoucnost lidstva. Tato již na naší škole tradiční přednáška seznámila žáky s problematikou obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, nastínila problémy a řešení hospodaření s energiemi.

Studenti oktáv a čtvrtých ročníků prozkoumali s panem docentem Koníčkem z Ostravské univerzity vlastnosti a využití elektromagnetického záření pomocí dipólu.