menu

Workshop prezentačních dovedností

Workshop prezentačních dovedností

Umět prezentovat je dovednost, která se žákům hodí nejen ve škole nebo na soutěžích, ale užitečná je i v běžném životě. Proto jsme využili nabídky koordinátorky soutěže Prezentiáda Beáty Davidové na uspořádání workshopu na naší škole pro celou oblast Moravskoslezského kraje.

Kvůli špatnému počasí nakonec nedorazili všichni přihlášení účastníci, i tak si žáci odpoledne užili. Kromě teoretického základu, kdy se seznámili s pravidly prezentování, se také aktivně zapojili do několika disciplín. Nejprve si vylosovali téma prezentace, např. Omamné účinky arašídových horalek, Vliv vzorku pantoflí na vzdělanost dětí apod. Na přípravu své řeči měli dvě minuty, samotná prezentace pak trvala minutu. Další disciplínou byla improvizace – lektorka pustila nachystaný sled obrázků, které se měnily vždy po 20 sekundách. Úkolem bylo k těmto obrázkům něco povídat tak, aby to dávalo smysl, přestože účastníci dopředu neznali ani téma, ani obrázky.

Všichni nakonec odcházeli v dobré náladě. Naučili se užitečné triky, prakticky si je vyzkoušeli a ještě získali zpětnou vazbu, na čem mají zapracovat, aby jejich projev byl ještě lepší.