menu

Žurnalistický kroužek

Žurnalistický kroužek

Žurnalistický kroužek – schůzky redaktorů školního časopisu Ga-Ma-Ja – se bude konat pravidelně v pondělí ve 13:30 hodin. Je možné stát se i dopisovatelem, grafikem, ilustrátorem.
Těšíme se na vás.