menu

Fish Biology – Workshop

Fish Biology – Workshop

“Ryby (Osteichthyes) jsou parafyletická skupina primárně vodních obratlovců vyznačujících se většinou osifikovanou kostrou a skřelemi kryjícími žábry,….. A nyní totéž, ale pouze v angličtině!”
V rámci projektu Škola je nám malá měli zájemci o biologii a ichtyologii šanci povídat si na toto odborné téma s rodilým mluvčím a učitelem biologie Paulem Ahuja, Bsc (HONS), PGCE. Tříhodinový workshop zahrnoval teoretické i praktické úkoly a témata, která se týkala morfologie, anatomie, evoluce, etologie a ekologie ryb. Přes pár drobných počátečních rozpaků a po nastudování odborných biologických a ichtyologických pojmův v jazyce anglickém se studenti plně vnořili do připravených aktivit. A po chvíli jim ani nepřišlo nepřirozené, že při práci a studiu nehovoří česky.
Something that you learnt today…
Something that you already knew…
Something that you eant to find out more about…
Skvělá příležitost nejen ke studiu ryb, ale také k praktickému zúročení jazykového vzdělávání a k překonání zábran a obav z komunikace v cizím jazyce.