menu

Ga-Ma-Ja 2 je tu

Milí čtenáři.

Když končil loňský školní rok a z redakce odcházeli nejaktivnější členové do “gamajáckého důchodu”, měli jsme o budoucnost našeho časopisu velké obavy. Naštěstí se nenaplnili a nová redakce pracu skvěle.

Díky tomu je před vámi další číslo a můžete se dát do čtení.

Přejeme příjemnou zábavu.

Ga-Ma-Ja 2