menu

Vernier pro ZŠ Svinov

Vernier pro ZŠ Svinov

V pátek 17. 3. se trojice studentů naší kvarty podělila o své zkušenosti s žáky Přírodovědného cvičení ZŠ Svinov při měření dvou laboratorních prací s čidly školní experimentální soupravy Vernier. Cílem jedné úlohy bylo určit hustotu tří vzorků kapalin pomocí tlakového čidla. V druhé úloze žáci sestavili elektrický obvod s cívkou a pomocí dvou čidel teslametru a ampérmetru zjisťovali změnu magnetického pole uvnitř cívky v závislosti na procházejícím proudu cívkou. Příjemná pracovní atmosféra je zachycena na fotografiích a bude se dále rozvíjet.