menu

Tělesná výchova

Sportovní kurz 12. 6. - 16. 6. 2023

V níže uvedeném souboru najdete rozpis aktivit po třídách a obecné informace k aktivitám
Rozpis a informace

Lyžařské výcvikové kurzy, šk. rok 2022/2023

Předseda
Mgr. Jiří Dybal
Člen
Mgr. Iva Holečková
Člen
Mgr. Adam Kropka
Člen
Mgr. Dana Melichárková
Člen
Mgr. Barbora Olivková