menu

Meteostanice, ipady a noviny

Meteostanice, ipady a noviny

Tercie B má každé pondělí vyučovací hodinu s názvem praktická cvičení. Zpravidla se jedná o badatelsky orientované vyučování, což takhle proběhlo i v pondělí 4. 12.

Došlo k propojení dat školní meteorologické stanice zobrazovaných v aplikaci Netatmo na ipadech a informací z novinového článku. Žáci totiž hodnotili koncentraci oxidu uhličitého ve třídách, ve kterých se oni sami běžně učí, a jak na ni působí přítomnost mnoha lidí a větrání a dávali to do souvislosti s novinovými informacemi o zateplování škol, moderních, ale neprodyšných, oknech a potížích se soustředěním na výuku při vysoké koncentraci CO₂.

A závěr? Ať je chladno nebo mráz, je vhodné často vyvětrat (krátce a intenzivně).

Pozn.: Meteorologická stanice Netatmo byla pořízena z grantu Moravskoslezského kraje v roce 2015 na podporu badatelsky orientovaného vyučování.