menu

Navrhni projekt 2016

Dne 14. 12. 2016 se v zasedací místnosti Magistrátu města Ostravy uskutečnilo regionální kolo soutěže NAVRHNI PROJEKT, ve které si studenti středních škol měli vyzkoušet, jak psát projektovou žádost a jak vhodně svůj projekt zafinancovat  s využitím fondů EU. Naší školu reprezentoval Lukáš Čechaček s projektem na podporu cyklistické dopravy v Ostravě. Byl porotou velmi kladně hodnocen a v tomto kole se umístil na 2. místě.
Děkujeme za mimořádnou aktivitu a výbornou reprezentaci.

prez Lukáš

diplom