menu

OZO v OZO

OZO v OZO

V pondělí 19. 2. 2018 se tercie A vydala do školícího střediska společnosti OZO na výukový program pod zkratkou OZO. A zatímco první znamená Odvoz a zpracování odpadu, druhé je Odpady zbavené otazníků.

A tak se vše točilo okolo odpadů: kolik průměrný obyvatel Ostravy ročně vyprodukuje či vytřídí a co se s jeho odpady děje dále.

Vzhledem k tomu, že odpady jsou i jedním ze čtyř témat programu Ekoškola na naší škole, tudíž jsou naši žáci proškoleni školním Ekotýmem, tak toho účastníci dost o problematice odpadů věděli. A co nevěděli, se dozvěděli od profesionální paní lektorky.