menu

Seznam učebnic

Učebnice pro výuku jazyka

Mužíková, Olga a kolektiv: Odmaturuj z českého jazyka. Didaktis, Praha.
Ivo Martinec, Jana Tušková, Ludmila Zimová: Český jazyk pro SŠ – Mluvnice. Fraus

 

Učebnice pro výuku literatury

Kol. autorů: Literatura pro 1. ročník středních škol (učebnice + pracovní sešit). Didaktis, Brno.
Kol. autorů: Literatura pro 2. ročník středních škol (učebnice + pracovní sešit). Didaktis, Brno.
Kol. autorů: Literatura pro 3. ročník středních škol (učebnice + pracovní sešit). Didaktis, Brno.
Kol. autorů: Literatura pro 4. ročník středních škol (učebnice + pracovní sešit). Didaktis, Brno.

Kodifikační příručky

Kol. autorů: Pravidla českého pravopisu (Studentské vydání). Academia, Praha 2005.
Kol. autorů: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2003.

Užitečné odkazy

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
http://prirucka.ujc.cas.cz/

Upozorňujeme žáky budoucích prvních ročníků, aby si učebnice do předmětu český jazyk a literatura předem nezakupovali. Požadavky na učebnice budou upřesněny jednotlivými češtináři.