menu

Studentský Parlament WG

Studentský parlament - logo

Vážení studenti (ale i pedagogové),

vítejte na stránce Studentského Parlamentu Wichterlova gymnázia (SPWG). Studentské samosprávné orgány na školní úrovni jsou jedinečným způsobem, jak mohou studenti projevit svou iniciativu, svůj názor a diskutovat ho s ostatními. Prostřednictvím těchto orgánů mohou s kolegy také řešit to, o čem by v běžném případě jen stručně diskutovali u oběda.

Ve školním roce 2023/2024 jsou členy SPWG tito studenti:

Jonáš Vinárek (1.B), Jiří Pyš (2.B), Michal Šefčík (3.A), František Košárek (4.B), Matyáš Lacina (4.B), Matyáš Zápařka (4.A), Eva Filipcová (1.D), Jakub Kosina (1.C), Jonáš Šonovský (1.D), Šimon Vitásek (1.D), Frída Guňková (6.A), Petr Němec (6.B), Marek Neuvirt (6.B), František Skořupa (6.B), Tomáš Stehlík (6.B), Markéta Bolková (3.D), Patrick Železný (3.C), Samuel Neděla (8.A), Filip Rada (8.B) a Pavel Šimečka (8.A).

Výkonným orgánem SPWG je předsednictvo složené z předsedy (Petr Němec) a místopředsedy (František Skořupa).

Celý SPWG se řídí stanovami.

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím emailové adresy studentskyparlament@wigym.cz

Více informací o Studentském Parlamentu Wichterlova gymnázia naleznete na facebookovém profilu SPWG www.facebook.cz/StudentskyParlamentWigym.

Klíčové okamžiky války na Ukrajině

Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Tento příspěvek byl připraven pod záštitou Studentského parlamentu k příležitosti druhého výročí ruské invaze na

Více »

Den na podporu Ukrajiny

Již dva roky uplynuly od osudného rána, které změnilo život miliónům lidí nejen v Evropě. Naplnily se obavy celého světa, ruské síly překročily hranice svého souseda

Více »

Simulace jednání ostravského zastupitelstva

V pondělí 29. 1. 2024 se tři zástupci našeho studentského parlamentu zúčastnili simulace jednání zastupitelstva v zasedacím sále na Nové radnici pořádané Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy. 

Více »

Soutěž o nejlepší vánoční výzdobu tříd

Začátkem prosince byla Studentským parlamentem vyhlášena soutěž o nejlepší vánoční výzdobu tříd. Čas na zkrášlení svých učeben měli studenti do 18. prosince, kdy nepedagogičtí pracovníci školy

Více »