menu

Postav vlastní hřiště

Postav vlastní hřiště

Studenti druhých ročníků a sexty si v pondělí 5. 2. 2018 vyzkoušeli navrhnout vlastní hřiště a něco se dozvěděli o předmětu Deskriptivní geometrie. Nyní se můžete zapojit i vy. Stačí dát „like” těm návrhům, které považujete za nejlepší nebo které slibují nejlépe strávené odpoledne. Hřiště, jež získá nejvíce vašich hlasů, se stane vítězem a jeho autoři budou obdarováni věcnou cenou.

Seznam projektů ZDE

Architektonická platforma POLYCHROME působí na poli architektury v různých podobách. Projektuje a navrhuje, popularizuje a zkoumá. Život lidí není „monochromatický“, je plný emocí, pocitů, zkušeností. Proto hledáme komplexní a adekvátní řešení, která odpovídají na otázky krásy, kvality, funkčnosti a udržitelnosti. „Polychromatická“ architektura nemusí být pestrobarevná, ale musí vytvořit optimální prostředí pro všechny aspekty lidského života. Ten bezpochyby „barevný“ je!