menu

Krajské kolo kategorie B, C, D

Krajské kolo kategorie B, C, D

V měsíci dubnu se distančně uskutečnila krajská kola kategorií B, C, D.  Ve všech kategoriích jsme měli zástupce.

Kategorie D prvních ročníků a kvint  se zúčastnilo 10 studentů naší školy z nichž 9 se stalo úspěšnými řešiteli. Na 2. místě skončil Jakub Šafařík (5. B) a následovali na 4. až 7. místě Matěj Kolář, Jan Holuša, oba 5.B, Václav Vinkler (1. C) a Adam Zezulka (5. B).

Dva studenti  Tomáš Janoušek (6. B) a Lukáš Staník (2. D) bojovali v kategorii C druhých ročníků a sext a umístili se těsně pod stupni vítězů  na 4. a 5. místě.

Vítězství si odneslkategorii B třetích ročníků a septim student sexty B Jonáš Dej. Pěkné 4. místo obsadil Eliáš Bencúr ze septimy A.

Všem studentům moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!