menu

Na světě nejsi sám – výtvarná soutěž

Na světě nejsi sám – výtvarná soutěž

Přestože mluvíme různými jazyky, jinak se oblékáme, žijeme v odlišných podmínkách a máme jiné zvyky, jsme si doopravdy velmi podobní: trápí nás stejné problémy a máme stejné sny. A stejně tak si zasloužíme mít stejná základní práva.

Oddělení American Corner Knihovny města Ostravy uspořádalo v květnu výtvarnou soutěž zaměřenou na problematiku lidských práv s tématem Na světě nejsi sám. Do soutěže se přihlásilo 154 účastníků a odborná porota vybrala ze zaslaných výtvarných prací také čtyři práce studentů z našeho gymnázia, které umístila ve své virtuální galerii.

Barevným portrétem na grafickém tabletu s názvem „Women“ přispěla do galerie Lama Abdula, svůj názor  kresbou žárovky pod názvem „Svoboda“ vyjádřil Jakub Kňura, Markéta Osladilová s kresbou „ Nejsme ničí loutky“ poukazuje, jak jednoduché je nechat se zmanipulovat a Kateřina Thiemelová svou práci na grafickém tabletu pojmenovala „Bez názvu“ a ponechává tím divákovi prostor na svou vlastní interpretaci.

Pokud i vás toto téma zajímá, určitě stojí zato projít si tuto online virtuální galérii, zamyslet se nad kresbami žáků, kterým toto téma není lhostejné, tak jako není lhostejné nám. Nemáte zde ohraničený prostor, nejste limitováni časem, všechno je jen na vás, jak dlouho se zdržíte, jaký si vytvoříte svůj vlastní názor a zda se ztotožníte s myšlenkou soutěže. http://www.kmo.cz/www/cz/vytvarna-soutez/

 Všem zúčastněným moc děkujeme za pěknou reprezentaci školy.