menu

Obrana státu? Jsme v bezpečí!

Obrana státu? Jsme v bezpečí!

17. květen a 1. červen věnovali vybraní žáci svůj drahocenný čas účasti a reprezentaci naší školy na závodu pojmenovaném po historickém paravysádku WOLFRAM

Co je to za závod/soutěž? Je to branně vědomostní soutěž, která prověřuje jak fyzickou, tak vědomostní zdatnost účastníků a je zaštiťována armádou České Republiky. Cílem je podporovat k přípravě na obranu státu v případě napadení.

Na co se žáci tedy mohli v závodu „těšit“. Čekalo je celkem osm disciplín, kterými byly běh na 1000m, štafetová dráha, na jejímž konci museli žáci správně vypočítat matematický příklad a zapamatovat si heslo, střelba ze vzduchovky, navigace pomocí dalekohledu přes minové pole, maximální počet leh sedů a kliků za 60 respektive 30 sekund, dále pak vědomostní část, kde na žáky čekala první pomoc raněnému (zastavení krvácení, manipulace s pacientem v bezvědomí, apod.), historie paravýsadku Wolfram a test zaměřený na znalost dat a bitev, hlavních měst a států.

Soutěže se účastnila u obou kategorií mužstva o čtyřech členech s tím rozdílem, že u kategorie nižšího gymnázia byla nutná přítomnost jedné dívky v družstvu. Za nižší gymnázium se závodu účastnili: Veronika Eliášová, František Melenovský, Antonín Laš a Vít Kuzník. Vyšší gymnázium reprezentovali: Ondřej Chwalek, Samuel King, Jakub Michajlov a Jan Drozd.

Oba týmy nechaly v závodu doslova všechno a dřely do poslední disciplíny. U nižšího gymnázia nás od vyšších příček odstavil hod granátem, jenž nebyl příliš povedený, ale bylo z toho nakonec i tak hezké 10. místo z dvaceti účastníků. U gymnázia vyššího byl výkon vygradován do maxima a kluci naprosto přejeli konkurenci a zaslouženě si došli pro 1. místo, za což jim patří uznání a pomyslné smeknutí klobouku. Svou komplexnost tak budou moci znova prokázat v záři na krajském kole, které se uskuteční ve vojenském výcvikové prostoru Libavá.

Všem účastníkům děkuji za nasazení, výkon, zarputilost a chuť zúčastnit se závodu.