menu

PIKaSo – Přírodovědná Internetová Korespondeční Soutěž

PIKaSo – Přírodovědná Internetová Korespondeční Soutěž

Naši studenti nejen rádi soutěží, ale umí připravovat i zajímavé akce pro žáky jiných škol. Můžeme vám tak představit PIKASO – Přírodovědnou Internetovou Korespondenční Soutěž.

PIKASO je určena středoškolákům (do 2. ročníku/sexty) a žákům ZŠ, kteří se zajímají o přírodní vědy (biologii, chemii, fyziku a matematiku) a chtěli by se dozvědět něco nového. Nabízí zajímavé, zábavné i naučné úlohy napříč přírodními vědami. Každoročně vycházejí čtyři série úloh, pořádají se společné výlety v přírodě a soustředění plné zajímavých přednášek.

Jak PIKASO probíhá?

Korespondenční seminář je soutěž, při níž si vy, řešitelé PIKASA, dopisujete s námi, autory, a naopak. Vy nám pošlete řešení zadaných úloh (mailem nebo poštou), které vám my následně zašleme zpět opravené a ohodnocené i s přiloženým autorským řešením a novými úlohami další série. To všechno se za celý kalendářní rok čtyřikrát zopakuje. PIKASO organizují žáci Wichterlova gymnázia.

Jak se stát řešitelem?

Stačí se pouze zaregistrovat. Řešení nám poté můžete posílat buď klasicky poštou na adresu PIKASO, Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669, 708 00 nebo na mail pikaso@wigym.cz