menu

Posádka amerického bombardéru B52 na Wigymu

Posádka amerického bombardéru B52 na Wigymu

V pátek 14. 9. na naši školu zavítala vzácná návštěva, a sice sedm členů posádky bomnbardéru B52 z řad Amerického národního letectva USAF, kteří si v rámci své krátké návštěvy České republiky díky dnům NATO našli čas a přišli si se studenty popovídat o svém povolání. Studenti třetích a čtvrtých ročníků zaplnili celou jídelnu, ve které snad ještě nikdy nebylo takové ticho jako tento pátek. Přednáška probíhala formou diskuse. Studenti (i pedagogové) pokládali pilotům otázky na témata, která je zajímala – od detailů unikátního bombardéru B52, přes jejich studia, až ke každodenním zajímavostem a úskalím, jež obnáší toto povolání. Američané také zmínili, že si váží velmi dobrých česko-amerických vztahů v oblasti obrany a že čeští piloti rovněž patří mezi esa v oboru. Na závěr byli všichni tazatelé obdarováni malou pozorností.

Tato přednáška byla pro studenty přínosná nejen kvůli možnosti uplatnit své znalosti anglického jazyka v praxi, ale mohli se také dozvědět spoustu zajímavých informací od lidí, kteří většinu svého života tráví vysoko nad mraky. Patří jim velké poděkování nejen za jejich práci, ale také za to, že si ve svém dozajista nabitém programu udělali čas na příjemné setkání se studenty Wichterlova gymnázia.

Zapsala Pavla Zubíčková

Prohlédněte si naši fotogalerii a fotogalerii Dnů NATO zachycující přílet těchto voláků v letounu B52 (ZDE)