menu

Student Scientific Conference 2018

Student Scientific Conference 2018

Na Wichterlově gymnáziu se ve čtvrtek 22. února sešli studenti s nejrůznějšími zájmy, aby se o své záliby podělili se spolužáky a učiteli. Během krátkých vystoupení si vyzkoušeli, jak správně prezentovat, aby publikum zaujali a zároveň sdělili to podstatné.

Jako už tradičně byla naším milým hostem Mgr. Renáta Tomášková, Dr. z Ostravské univerzity, která k nám každoročně přináší svěží vítr z řad svých studentů. I letos s sebou paní doktorka přivedla hostujícího prezentéra, a to Parisu Changizi, doktorandku z Íránu. Téma její prezentace bylo “Literature and Environment”.

Z velkého množství účastníků musela porota vybrat po třech v každé kategorii. Nakonec jsme se shodli na následujících oceněných:

Kategorie základní školy a nižší gymnázium:

  1. Adam Walder, David Havrlant – Space X
  2. Hedvika Stachovcová – Light Pollution
  3. Tomáš Hojgr, Theodor Vrubel – DC Comics

Kategorie Vyšší gymnázium:

  1. Mariana Ochodková – Why Is It Right to Be Left-Handed
  2. Martina Palkovská – Additives in Food
  3. Vít Hrubý – Danger of Disinformation (Brexit, Czexit?)

Děkujeme všem učitelům a studentům Wichterlova gymnázia, kteří se na přípravě a zdárném průběhu akce podíleli. Velký dík patří i nakladatelství Oxford UniversityPress, které naši konferenci podpořilo hodnotnými cenami ze své produkce.

Dále  bychom chtěli poděkovat i Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí dotace ze svého rozpočtu spolku OKNA, ze které byl rovněž hrazen nákup cen pro úspěšné soutěžící.