menu

Adaptační kurz prim

Adaptační kurz prim

Jako jiný rok i letos jsme na našem gymnáziu přivítali „malé“ nováčky – žáky prim. Hned druhý a třetí den školy probíhal adaptační kurz, v rámci něhož se naši noví primánci (1. A a 1.B) adaptovali na nové prostředí i nové spolužáky. Toto adaptování probíhalo formou seznamování se jeden s druhým i se školou samotnou. Naši pedagogičtí pracovníci pro žáky připravili sérii aktivit a soutěží, skrze něž se děti seznámily jedno s druhým, se svojí třídní učitelkou i některými jinými učiteli, ale také s budovou, do které budou následujících osm let pravidelně docházet.

Autor textu: Monika Hradecká