menu

Navšívili jsme “matfyz”

Navšívili jsme “matfyz”

Kryogenika, tažení krystalů, meteorologie, raketa z PET láhve, vývoj umělé inteligence, eye-tracking, Pohlovo kyvadlo. To vše jsme zažili na třídenní exkurzi na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jako první nás na fakultě kryogeniky (která se zabývá studiem chování látek za velmi nízkých teplot) přivítal docent Rotter. Na vlastní kůži jsme si otestovali chování tekutého dusíku. Ač má teplotu asi -196 °C, tak do něj můžete dát bez obav ruku (obalí se párou a ta dobře izoluje). Ukázal nám experimenty se supravodiči, které nás velmi pobavily.


V další prezentaci jsme zjistili, že krystaly rubínu se dají vytvořit takzvaným „tažením“, které je efektivnější při získávání čistých monokrystalů.

 

Druhý den jsme začali náš den s magistrem Michalem Žákem, kterého můžete znát jako moderátora počasí v České televizi. Jako pedagog katedry didaktiky fyziky nás seznámil s vývojem moderní meteorologie, jak se předpovídá procentuální oblačnost na daném místě a které faktory to ovlivňují.


Následovaly experimenty se systémem Vernierem. Viděli jsme například lihovou raketu, hoření železné vaty nebo si vyzkoušeli rekční dobu různých smyslů. Jelikož jsme měli jisté problémy s technikou, využili jsme služeb akusticko-optického převodníku (žák hlasitě informuje a naměřené hodnotě 😀 ).

 

V budově na Malé straně jsme se seznámili s vývojem herní umělé inteligence a procesem animovaní herních postav. V suterénu jsme si prohlédli rotundu sv. Václava, která byla po mnoho staletí „ztracena“ a znovuobjevena až v roce 2014. její původní podoba je na otočném hologramu.
Poslední dopoledne bylo jedním s nejzajímavějších. Pracovali jsme s moderní technikou tzv. eye-trackingem, který snímá pohyby očí při řešení problémů. Ke konci jsme zavítali do interaktivní fyzikální laboratoře, kde jsme prováděli experimenty například s Pohlovým kyvadlem, momentem setrvačnosti a torzními kmity.
Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení školy za zprostředkování nevšedního pobytu na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity. Také děkujeme všem profesorům, docentům a magistrům za ojedinělou možnost pochopit nové věci a poznat nové přístroje.
V neposlední řadě náš dík patří Menze za báječný kulinářský zážitek. 😀

Gabriela Bošňáková a Jakub Lhotský, 3. D

Video z exkurze je ke shlédnutí zde