menu

Akce fyziky

Akce fyziky

Minulé týdny byly velice bohaté na zajímavé akce, které předmětová komise fyziky naší školy organizovala.

Velké přípravy na prezentaci systému Vernier vyvrcholily v Den české státnosti 28. 9. 2017, kdy Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádal svůj Den otevřených dveří. Nabídka v tento den na krajském úřadě byla velice pestrá, žádný z návštěvníků se nenudil a věříme, že jsme k tomu přispěli i my. Ještě jednou tímto děkujeme studentům, kteří se zapálením a nadšením vysvětlovali zájemcům závěry experimentů.

 

Pro první ročníky a kvartu se 10. října uskutečnila přednáška s následnou besedou s názvem Energie – budoucnost lidstva. Studenti si osvěžili znalosti a pojmy jako jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, byla probírána problematika jaderných úložišť. Přednášející Ing. Petr Pavlík vysvětlil, proč je třeba šetřit elektrickou energií, kterou bohužel neumíme ve větším množství kumulovat.

 

V samostatném článku se přesvědčíte, jak skvěle se měli studenti semináře Aplikované fyziky v Praze.