menu

Školní kolo Pythagoriády

Školní kolo Pythagoriády

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se uskutečnilo jako každý rok školní kolo Pythagoriády. Zúčastili se ho žáci od primy až po tercii, tedy celkem šest tříd. Soutěžilo se ve třech kategoriích a žáci řešili vždy 15 zajímavých úloh. Úspěšných řešitelů bylo celkem 65. Nejlepšími řešiteli ve svých kategoriích se stali Petr Němec (1. B) a Jakub Mršťák (2. B).  Ze třídy 3. B byli vítězové hned dva a to Filip Folwarczny a Filip Rada. Všichni úspěšní řešitelé postupují do okresního kola, které proběhne 28. května 2019.

Moc blahopřejeme!