menu

Český jazyk a literatura

Učebnice

Žádáme studenty budoucích prvních ročníků, aby si učebnice do předmětu český jazyk a literatura předem nekupovali. Budou jim objednány hromadně vyučujícím profesorem.

Učebnice pro výuku jazyka na vyšším stupni gymnázia

Kol. autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice) Didaktis, Brno. (1.–4. ročník)
Kol. autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit).Didaktis, Brno. (1.–4. ročník)

Učebnice pro výuku literatury na vyšším stupni gymnázia

Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 1 (učebnice). Didaktis, Brno. (1. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 1 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (1. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 2 (učebnice). Didaktis, Brno. (2.–3. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 2 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (2.–3. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 3 (učebnice). Didaktis, Brno. (3.–4. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 3 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (3.–4. ročník)

Kodifikační příručky

Kol. autorů: Pravidla českého pravopisu (Studentské vydání). Academia, Praha 2005.
Kol. autorů: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2003.

Užitečné odkazy

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
http://prirucka.ujc.cas.cz/

Vlastní učební texty

Předseda
Mgr. Gabriela Hudecová
Člen
Mgr. Veronika Drkošová
Člen
Mgr. et Mgr. Tomáš Hrabec
Člen
Mgr. Monika Hradecká
Člen
Mgr. Marie Jiříčková
Člen
Mgr. Martina Kaniová
Člen
Mgr. Marie Konečná
Člen
Mgr. Ivana Lipinová
Člen
Mgr. Pavel Měrka
Člen
Mgr. Barbora Pšenicová Veselá
Člen
Mgr. Marcela Tylečková

Školní kolo OJČ

Školní kolo 43. ročníku Olympiády v českém jazyce se na naší uskutečnilo 29. 11. 2016. Zúčastnilo se ho 9. žáků I. věkové kategorie (žáci tercií a kvart). Ve II. věkové kategorii své znalosti změřilo 30...

Číst dále

Aréna plná krásných slov

Dnes, tj. 2. prosince, se v divadle Aréna konal 23. ročník mezigymnaziální recitační soutěže pořádané Gymnáziem Olgy Havlové v Ostravě. Soutěže se zúčastnili malí i velcí studenti šesti gymnázií, kteří soutěžili...

Číst dále

Den poezie 2016

16. listopadu proběhl na Wichterlově gymnáziu Den poezie. Tato tradiční listopadová celorepubliková akce má připomenout zakladatele moderní české poezie Karla Hynka Máchu, který se v listopadu nejen narodil, ale i zemřel....

Číst dále