menu

Hudební výchova

O předmětu

Smyslem hodin estetické výchovy hudební je seznámit se s přehledem dějin hudby od pravěku po současnost, zvládnout teoretické znalosti stupnic, intervalů a akordů, porozumět hudebnímu názvosloví a pojmům a zároveň rozvíjet praktické muzicírování s důrazem na zpěv a hlasovou výchovu, hru na nástroje Orffova instrumentáře a také hru na zobcové flétny. Praktické dovednosti mohou studenti předvést v rámci už tradičního předvánočního vystoupení. Zapojují se žáci nižšího i vyššího gymnázia, někteří zde uplatňují i hudební zkušenosti rozvíjené v základních uměleckých školách, např. sólový zpěv nebo houslovou hru.

Využíváme i poměrně pestré žánrové nabídky ostravských divadel a vedeme tak studenty vyššího gymnázia k přirozenému zájmu o hudební a kulturní dění.

Učebnice

  • Charalambidis a kol.: Hudební výchova pro 6. – 9. ročník ZŠ
Předseda
Mgr. Jana Gajdušková
Člen
Mgr. Pavla Zimolková
Člen
Mgr. Marcela Tylečková