menu

Aktivity a kroužky pro žáky

Aktivity a kroužky pro žáky

Našim žákům se snažíme nabízet i zajímavé mimoškolní aktivity. Nabídku se neustále snažíme aktualizovat a přizpůsobovat zájmu. Pro školní rok 2021/22 mohou žáci vybírat z této nabídky:

Matematika pro chytré hlavy – Pro studenty nižšího gymnázia, především primy a sekundy se zaměřením na matematiku, jsme i ve školním roce 2021/2022 připravili matematický kroužek. Garantovat jej bude RNDr. Radek Krpec, Ph.D. z Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity. Kroužek se bude konat vždy jednou za čtrnáct dní v sudém kalendářním týdnu od 13:45 hodin a bude trvat přibližně 45 minut. Skupina bude složena pouze z žáků prim a nebude docházet k jejich mísení s ostatními žáky školy. Předpokládané zahájení práce v kroužku je 9. 9. 2020 v učebně IP („oranžová“ učebna, 3. patro).

Zájemci se budou věnovat zajímavým oblastem matematiky. Kroužek bude zaměřen na zábavnou matematiku, na kombinatorické úlohy a úlohy na logické uvažování, které vycházejí svou koncepcí z metody vyučování matematice prof. Hejného.

Termín:

  • čtvrtek od 13.45 jednou za čtrnáct dní; primy od 9. září (sudé týdny) a sekundy od 16. září (liché týdny);
  • pondělí od 13.45 tercie a kvarty od 13. září

 

Angličtina v životních situacích vám umožní zacílit svou angličtinu na její praktické využití v současném, ale i budoucím profesním životě. Společně se budeme věnovat tématům jako práce a kariéra, presentační a vyjednávací dovednosti, korespondence v angličtině a její jazyková specifika, domlouvání schůzek,  finanční gramotnost, bankovní produkty a služby, čtení z grafů, reklama, práce ve firmě, komunikace napříč kulturami a její specifika, tipy pro správné a efektivní telefonní hovory, balíček angličtiny pro cesty letadlem a ubytování se v cizině. Osvojíte si specifickou slovní zásobu, v párových a skupinových aktivitách budete procvičovat jazykovou interakci, vyzkoušíte si své prezentační a vyjednávací dovednosti, stejně jako práci s nejrůznějšími texty, grafy, maily a dopisy.

Termín: úterý jednou za 14 dnů od 15.05, vedoucí Mgr. Martina Štěpánová

 

Kroužek psaní všemi deseti – žáci nižšího gymnázia se mohou pod odborným vedením Mgr. Martiny Kaniové naučit psát desetiprstovou hmatovou metodou, která je velmi užitečná pro další studium i práci. Při výuce využíváme program Mount Blue, který je přizpůsobený pro postupný rozvoj a efektivní upevňování psaní všemi deseti. Mimo jiné si v kroužku vyzkouší klávesnicové hry a dozví se další zajímavosti z oblasti informatiky. Žáci se také mohou zapojit do různých soutěží..

Kroužek vznikl za finanční podpory Moravskoslezského kraje, zřizovatele školy.

Termín: úterý 13.50–15.00, MMU

 

Kroužek robotiky – žáci se v kroužku učí sestavovat a programovat roboty mBot (případně LEGO Mindstorms) včetně použití doplňkových senzorů. Vyzkoušet si mohou i ovládání a naprogramování dronů. Kroužek povede Mgr. Lada Stachovcová a Mgr. Lenka Dedková. Kapacita kroužku je omezena, žáci budou upřednostněni podle pořadí odevzdaných přihlášek.

Termín: čtvrtek 13.50–15.00, jednou za čtrnáct dní, zvlášť skupiny prima a sekunda, IVT 1

(pro zájemce z řad NG další skupina i ve středu 13.50 –15.00)

 

Žurnalistický kroužek – je určen všem žákům nižšího gymnázia od prim po kvarty. Schůzky redaktorů školního časopisu Ga-Ma-Ja s dvacetiletou tradicí budou probíhat pod vedením Mgr. Gabriely Hudecové. Žáci se seznámí se základy práce v programu Scribus, zdokonalí své komunikační dovednosti. Prostor k seberealizaci v naší redakci najdou také ti, kdo se zajímají o grafiku, či ilustrátoři. V případě kolize s jiným kroužkem se mohou děti stát také našimi dopisovateli.

Termín: pondělí 13.30–15.00; úterý 13:45-14:45

 

Exil skupina První pomoci je kroužek studentů, kteří se zajímají o první pomoc, zdravovědu a příbuzná témata. V tomto kroužku pracuje asi 25 studentů, kteří se scházejí dle časových možností v budově školy. Mezi naše pravidelně organizované akce patří např. den „První pomoc na Exilu„, kde se zásadami poskytování první pomoci seznamujeme nejen své spolužáky, ale rovněž žáky partnerských ZŠ. Více informací naleznete na webových stránkách školy.

 

Ekotým působí na Wichterlově gymnáziu od roku 2012. Postupně se zapojil do mnoha environmentálních aktivit. Od roku 2014 je opakovaně škola držitelem titulu Ekoškola koordinovaným sdružením Tereza Praha. Do ekotýmu se mohou zapojit žáci od sekundy v kterémkoliv ročníku. Schůzky ekotýmu probíhají jednou za měsíc o velké přestávce, případně po vyučování, a nenarušují výuku. Od členů se očekává zájem o prostředí kolem nás a ochota plnit vybrané úkoly. Nabízí se účast na akcích typu Den Země či ekologická exkurze. Další info a přihlášky u Mgr. Dušana Kubečky.

Termín: nepravidelně během školního roku, jednou za měsíc.

 

Farmaceutický kroužek s názvem WigymPharmíci je určen studentům vyššího gymnázia. Znalosti z tohoto zájmového útvaru mohou studenti využít při dalším vzdělávání v oboru přírodních věd, farmacie, medicíny nebo v oblasti studia zvěrolékařství. Náplní kroužku jsou experimentální pokusy k detekování účinných látek v tělech rostlin a základních chemických složek léků podle Českého lékopisu, základy přípravy léčiv, orientace ve farmaceutickém názvosloví. Kroužek dále obohacuje praktická příprava domácí kosmetiky. Cílem je taktéž podpořit mezipředmětové vztahy předmětu chemie s biologií v rámci determinace bylin, jejich taxonomie, sběru, principů sušení a užívání bylinek jako jednoho z alternativních forem léčení nemocí. Kroužek povede Mgr. Martina Lubojacká, DiS.

Termín: čtvrtek 15.00-16:30, U-Ch, L-Ch, L-Bi

 

Pěvecký sbor Wichterlova gymnázia

Již třetím rokem máme na škole pěvecký sbor nadaných zpěvaček a zpěváků našeho (nejen nižšího) gymnázia. Sbor vede Pavla Zimolková, která je uměleckým vedoucím a dirigentkou. V repertoáru jsou písně různých žánrů, od lidových po současné. Sbor veřejně vystupuje na akcích školy, jakými jsou vánoční koncert, slavnostní předávání maturitních vysvědčení apod. Chceš se přidat do party? Kontaktuj paní prof. Zimolkovou na adrese zimolkova@wigym.cz.

Zkoušky budou probíhat v pondělí 14-16 hod. v Hudebně na Domečku.

 

Board Games Club – Kroužek je určen primárně žákům nižšího gymnázia, kteří si chtějí po vyučování na chvíli sednout a odpočinout, přátelsky si zasoutěžit, ale třeba i drtivě rozmést své protivníky v nějaké deskové, mobilní či jiné společenské hře. Kroužek bude probíhat v anglickém jazyce. Mgr. Tomáš Hrabec proto uvítá především žáky z oborů s rozšířenou výukou angličtiny, ale případně neodmítne i ostatní herní nadšence.

Termín: čtvrtek 13:45-15:15 (poprvé 16. 9.) v učebně literatury (2. patro)

 

Debatní klub – Baví tě diskutovat, hledat informace a pracovat s nimi? Máš trému při prezentaci a chceš se jí zbavit? Chceš se naučit porazit kamaráda kvalitními argumenty? Toužíš si zlepšit rétorické a prezentační dovednosti? Pak debatní klub je právě pro tebe! (S výjimkou prim a sekund.) Naučíš se pravidla debatování podle Karla Poppera a také soft skills. Budeš mít možnost utkat se s týmy po celé ČR, online i v zahraničí. Schůzky budou probíhat ve čtvrtky od 15:30 do 17:00. Těší se na Tebe Mgr. Dennis Hennhofer!

Termín: čtvrtek 15.30-17:00

 

V případě zájmu se obraťte na vyučující daného předmětu (nemusíte kontaktovat přímo vedoucího kroužku).

Vedení WG