menu

Výtvarná výchova

O předmětu

„V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.“
(Paul Cézanné)

Výtvarná výchova se zaměřuje na rozvoj výtvarného cítění, myšlení a přesahy estetična do každodenního života. Rozumět výtvarnému umění, dokázat jej vnímat, ocenit, mít z něj prožitek a také aktivně tvořit – to jsou hlavní cíle tohoto předmětu.

Estetická výchova výtvarná se na nižším gymnáziu vyučuje od primy do kvarty, studenti kvinty a prvních ročníků čtyřletého studia mají na výběr výtvarnou, nebo hudební výchovu a pokračují s ní v sextě a ve druhém ročníku.

Doménou je pro nás především tvorba. Je to dáno tím, že na naší škole jsme jediný předmět s převahou pracovní činnosti. Proto teorii – dějiny umění se snažíme žákům přiblížit přes výtvarné projekty a tematické celky, např. sami si vyzkoušejí, jak se tvořilo v pravěku, starověku apod., nebo se seznamují s jednotlivými uměleckými styly. Zároveň máme možnost teoretické hodiny doplnit videem a DVD projekcí filmů a dokumentů o umění či jednotlivých uměleckých osobnostech.

Studenti se spolupodílejí na výzdobě školy, své výtvarné práce, ať už tematicky zaměřené ročníkové nebo závěrečné práce, vystavují po chodbách školy a především v galerii „Naše“ na půdě gymnázia. Kromě práce v ateliéru je výuka doplněna o návštěvy aktuálních výstav, účastníme se galerijních animací v Domě umění a v galerii Plato v Ostravě nebo tvoříme přímo v plenéru.

Předseda
Mgr. Alena Gliwitzká
Člen
Mgr. Marie Konečná
Člen
Mgr. Adéla Trusinská
Člen
Mgr. Tereza Šimonková