menu

Moravskoslezský matematický šampionát

Vážení příznivci matematiky,
vzhelem k bezpečnostní situaci a pokynech MŠMT se ve školním roce 2020/2021 MMŠ bohužel neuskuteční. Děkujeme za pochopení, tým organizátorů

Moravskoslezský matematický šampionát (MMŠ) je mezinárodní matematická soutěž pro nadané žáky devátých tříd ZŠ a studenty 3. ročníků středních škol. Soutěž probíhá v prostorách Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Řešitelé řeší dvě sady úloh (ZŠ v družstvech; SŠ samostatně) a ještě tentýž den probíhá slavnostní vyhodnocení. Každý účastník soutěže obdrží sborník řešených úloh obou kategorií.

Soutěž je každoročně pořádána v závěru měsíce října. Každým rokem přebírá nad soutěží záštitu osobnost české vědy, za všechny jmenujme např. v té době předsedy Akademie věd České republiky Prof. RNDr. Helenu Illnerovou, Prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc. a Prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., nebo Dr. Jiřího Grygara, Prof. Ing. Kamila Wichterleho, DrSc. nebo Prof. RNDr. Jiřího Močkoře, Dr.Sc. V roce 2018 byl čestným hostem doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Čestným hostem letošního ročníku bude prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph. D. z Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava.

Informace o letošním ročníku naleznete zde:

Moravskoslezský matematický šampionát 2019

———————————————-

+
—————————————————

Ohlédnutí za MMŠ 2018 ZDE

V případě dotazů se na nás můžete již nyní obrátit prostřednictvím mailu balnar(at)wigym.cz.

Sborníky uplynulých ročníků naleznete ZDE

Partnery soutěže jsou:

Moravskoslezský kraj – zřizovatel gymnázia
Statutární město Ostrava
Jednota českých matematiků a fyziků
Svaz průmyslu a dopravy České republiky