menu

EVVO – Ekotým

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Školní koordinátor EVVO: Mgr. Dušan Kubečka.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je začleněna v rámci ŠVP do všech vzdělávacích předmětů, je dále rozvíjena v rámci biologie, zeměpisu, semináře z biologie, dlouhodobých aktivit a projektů či jednorázových akcí.

EVVO je vedena tak, aby žáci respektovali požadavky na kvalitní životní prostředí a chovali a rozhodovali se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Tento cíl podporuje řada exkurzí, projektů, přednášek a soutěží a spolupráce s různými subjekty (sdružení Tereza Praha, město Ostrava, MS kraj aj.). Tyto aktivity jsou vzájemně provázány, aby vznikl silnější výsledný efekt a zároveň se některé činnosti zbytečně neopakovaly.

Od roku 2012 působí na Wichterlově gymnáziu Ekotým, který se postupně zapojil do mnoho ekologických a environmentálních aktivit. Od roku 2014 je škola držitelem titulu Ekoškola koordinovaným sdružením Tereza Praha. Titul Ekoškola byl naposledy obhájen na jaře 2022.

Projekty a akce

 • Projekt EKOŠKOLA
  Ekokodex
  Do projektu ekologického sdružení Tereza se WIGYM zapojil na jaře 2012. Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci i učitelé snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Jak toho dosáhnout radí mj. ekokodex obsahující body:

  • Píšeme na obě strany papíru
  • Voda z kohoutku je pitná a zdarma
  • Větráme krátce a intenzivně
  • Šetrně může jednat každý

  Hlavním realizátorem činnosti Ekoškoly je tzv. školní ekotým.
  V květnu 2013 a opakovaně na jaře 2016 a 2018 a 2022 bylo projektové úsilí ohodnoceno prestižním mezinárodním titulem Ekoškola.

  Vybrané aktivity Ekotýmu: šíření povědomí o tzv. ekokodexu (vybraná snadno zapamatovatelná hesla nabádající k ohleduplnému chování k životnímu prostředí), kampaň podporující separaci odpadů na škole (školení tříd, cedulky vybízející k neplýtvání tepla a elektřiny), starost o zeleň ve školní budově a na školním pozemku, sběr papíru, vzdělávání spolužáků i sama sebe v oblasti environmentální výchovy, účast na Dni Země v Ostravě-Porubě, zapojení do kampaně Ukliďme svět – ukliďme Česko a účast na ekologických konferencích.

 • Ekologická škola Moravskoslezského kraje
  Naše škola se do této soutěže pořádané Moravskoslezským krajem zapojuje každoročně. V roce 2013 a 2017 získala ocenění, tzv. referenční list, za rozvoj EVVO na škole. S tím souvisí i finanční odměna, která v roce 2017 činila 11.000 Kč a sloužila na nákup technického vybavení do výuky.
 • Ukliďme svět – ukliďme Česko
  Ukliďme Česko je naší již tradiční akcí. Je zaměřená na sběr odpadků v přírodě. První ročník se konal v roce 2018 u Odry ve Svinově, na jaře 2022 a 2023 jsme sbírali u Odry v Zábřehu. Odpadové pytle se vložily do kontejneru, který poskytly Technické služby Ostrava Jih.
 • Soutěž s panem Popelou
  Soutěž ve sběru papíru pořádá společnost FCC Environment. Peníze za prodej sběru putují na účet sdružení OKNA a jsou použity na nákup kancelářských potřeb, prostředků na údržbu zeleně a platbu poplatku v programu Ekoškola.
 • RECYKLOHRANÍ
  Studenti shromažďují vyřazené elektrospotřebiče a použité baterie. V rámci projektu se ve školním roce odevzdají desítky kusů starého elektrozařízení a kilogramy vysloužilých baterií.
 • Den Země v Ostravě-Porubě
  Školní Ekotým prezentuje environmentální výchovu na Dni Země v Porubě opakovaně. Pro návštěvníky má připravený přehled aktivit Ekotýmu i interaktivní vzdělávací hry.
 • Další tradiční jednorázové akce
  • Ekologická konference na Gymnáziu Olgy Havlové Ostrava-Poruba – nižší gymnázium
  • Exkurze po ČR s důrazem na zeměpis, historii a ekologii
  • Týdenní exkurze do ekologického vzdělávacího střediska Kaprálův mlýn v Ochozu u Brna

OZO v OZO

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se tercie vydala do školícího střediska společnosti OZO na výukový program pod zkratkou OZO. A zatímco první znamená Odvoz a zpracování odpadu, druhé je Odpady zbavené otazníků. A tak se vše...

Číst dále

Tajný život města

Zažili jste někdy ten moment, že jdete přírodou a vůbec netušíte co kolem vás roste? To se vám už nestane. Už žádné nudné listování v knihách s obrázky rostlin, které jste v životě neviděli. Díky Pl@ntNet poznáte...

Číst dále

YODA program na podporu talentů

YODA Mentorship je neziskový program, který propojuje nadané a aktivní české středoškoláky s mladými profesionály a úspěšnými českými studenty českých i zahraničních univerzit, tak aby se posunuli za hranice školních osnov...

Číst dále

Ekokonference 2016

V pondělí 5. 12. 2016 se na Gymnáziu Olgy Havlové uskutečnil 7. ročník konference určené 8. a 9. ročníku ZŠ, resp. tercii a kvartě víceletých gymnázií. Téma bylo Ovzduší a doprava, jejich vliv na životní...

Číst dále

ENVOFILM 2016

 Jak vidí svět mladí lidé v našem kraji ve vztahu k životnímu prostředí? Nad touto myšlenkou se zamysleli na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně, díky které vznikl první ročník soutěže ENVOFILM. Do soutěžní...

Číst dále

Studentský kongres 2016

Dne 3. 10. 2016 se v hotelu Imperial Ostrava uskutečnila akce s názvem Studentský kongres 2016 – Vnímání světa v rámci ekonomiky a bezpečnosti, na níž ani letos nechyběli zástupci Wichterlova gymnázia....

Číst dále

Titul Ekoškola pro další léta

Když jsme v roce 2012 na škole založili školní Ekotým a započali s mezinárodním projektem Ekoškola koordinovaným sdružením Tereza Praha, netušili jsme, kolik to bude práce a zároveň jaký dopad to bude mít na chod...

Číst dále