menu

Český jazyk a literatura

Učebnice

Žádáme studenty budoucích prvních ročníků, aby si učebnice do předmětu český jazyk a literatura předem nekupovali. Budou jim objednány hromadně vyučujícím profesorem.

Učebnice pro výuku jazyka na vyšším stupni gymnázia

Kol. autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice) Didaktis, Brno. (1.–4. ročník)
Kol. autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit).Didaktis, Brno. (1.–4. ročník)

Učebnice pro výuku literatury na vyšším stupni gymnázia

Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 1 (učebnice). Didaktis, Brno. (1. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 1 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (1. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 2 (učebnice). Didaktis, Brno. (2.–3. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 2 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (2.–3. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 3 (učebnice). Didaktis, Brno. (3.–4. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 3 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (3.–4. ročník)

Kodifikační příručky

Kol. autorů: Pravidla českého pravopisu (Studentské vydání). Academia, Praha 2005.
Kol. autorů: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2003.

Užitečné odkazy

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
http://prirucka.ujc.cas.cz/

Vlastní učební texty

Předseda
Mgr. Gabriela Hudecová
Člen
Mgr. Veronika Drkošová
Člen
Mgr. et Mgr. Tomáš Hrabec
Člen
Mgr. Monika Hradecká
Člen
Mgr. Marie Jiříčková
Člen
Mgr. Martina Kaniová
Člen
Mgr. Marie Konečná
Člen
Mgr. Ivana Lipinová
Člen
Mgr. Pavel Měrka
Člen
Mgr. Barbora Pšenicová Veselá
Člen
Mgr. Marcela Tylečková