menu

Moravskoslezský matematický šampionát

Vážení příznivci matematiky,
MMŠ se v roce 2023 uskuteční 19. října.

Moravskoslezský matematický šampionát (MMŠ) je mezinárodní matematická soutěž pro nadané žáky devátých tříd ZŠ a studenty 3. ročníků středních škol. Soutěž probíhá v prostorách Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Řešitelé řeší dvě sady úloh (ZŠ v družstvech; SŠ samostatně) a ještě tentýž den probíhá slavnostní vyhodnocení.

Soutěž je každoročně pořádána v závěru měsíce října. Každým rokem přebírá nad soutěží záštitu osobnost české vědy, za všechny jmenujme např. v té době předsedy Akademie věd České republiky Prof. RNDr. Helenu Illnerovou, Prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc. a Prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., nebo Dr. Jiřího Grygara, Prof. Ing. Kamila Wichterleho, DrSc. nebo Prof. RNDr. Jiřího Močkoře, Dr.Sc. V roce 2018 byl čestným hostem doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Čestným hostem loňského ročníku byl doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D., ředitel Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Jeho přednáška nesla název Kvaterniony – dlouhá cesta od teorie k použití. V roce 2023 přivítáme autora středoškolských učebnic matematiky Daga Hrubého.

Informace o letošním ročníku naleznete zde:

Vyhlašujeme Moravskoslezský matematický šampionát 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlédnutí za MMŠ 2022 ZDE

V případě dotazů se na nás můžete již nyní obrátit prostřednictvím mailu balnar(at)wigym.cz.

Sborníky uplynulých ročníků naleznete ZDE

Partnery soutěže jsou:

Moravskoslezský kraj - zřizovatel gymnázia
Statutární město Ostrava
Jednota českých matematiků a fyziků
Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 

  • 1
  • 2