menu

Český jazyk a literatura

Učebnice

Žádáme studenty budoucích prvních ročníků, aby si učebnice do předmětu český jazyk a literatura předem nekupovali. Budou jim objednány hromadně vyučujícím profesorem.

Učebnice pro výuku jazyka na vyšším stupni gymnázia

Kol. autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice) Didaktis, Brno. (1.–4. ročník)
Kol. autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit).Didaktis, Brno. (1.–4. ročník)

Učebnice pro výuku literatury na vyšším stupni gymnázia

Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 1 (učebnice). Didaktis, Brno. (1. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 1 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (1. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 2 (učebnice). Didaktis, Brno. (2.–3. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 2 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (2.–3. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 3 (učebnice). Didaktis, Brno. (3.–4. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 3 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (3.–4. ročník)

Kodifikační příručky

Kol. autorů: Pravidla českého pravopisu (Studentské vydání). Academia, Praha 2005.
Kol. autorů: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2003.

Užitečné odkazy

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
http://prirucka.ujc.cas.cz/

Vlastní učební texty

Předseda
Mgr. Gabriela Hudecová
Člen
Mgr. Veronika Drkošová
Člen
Mgr. et Mgr. Tomáš Hrabec
Člen
Mgr. Monika Hradecká
Člen
Mgr. Marie Jiříčková
Člen
Mgr. Martina Kaniová
Člen
Mgr. Marie Konečná
Člen
Mgr. Ivana Lipinová
Člen
Mgr. Pavel Měrka
Člen
Mgr. Barbora Pšenicová Veselá
Člen
Mgr. Marcela Tylečková

Ga-Ma-Ja 2 je tu

Milí čtenáři. Když končil loňský školní rok a z redakce odcházeli nejaktivnější členové do “gamajáckého důchodu”, měli jsme o budoucnost našeho časopisu velké obavy. Naštěstí se nenaplnili a nová redakce pracu...

Číst dále

Jak se pracuje v rozhlase

20. září proběhla beseda s moderátorem Českého rozhlasu Praha Jiřím Chumem. Jiří Chum se do školy dostal poněkud pikantním způsobem. Omylem – záměnou mailové adresy – poslal k opravě svou bakalářskou...

Číst dále

Osmdesáté narozeniny Václava Havla

Dne 5. 10. 2016 by oslavil narozeniny FERDINAND VANĚK z Malého Hrádku. Za jeho namáhavou práci, kterou v životě vykonal, by mu chtěli poděkovat a jeho osobnost si připomenout žáci a učitelé Wichterlova gymnázia....

Číst dále

Básníci doveršovali

6. 4. 2016 už tradičně v pravé poledne se přítomní v literární učebně Wichterlova gymnázia dověděli, kdo jsou autoři nejlepších limericků na téma Láska kvete v každém věku. Letošní ročník netradičně...

Číst dále

Láska dokvetla a sklidí plody

Oznamujeme všem soutěžícím, že limericková soutěž zná své vítěze. Chcete-li vědět, kdo to je, zveme vás 6. dubna v pravé poledne do literární učebny pořádající školy, kde budou jména oceněných odtajněna. Ceny předá...

Číst dále

Výsledky školního kola OČJ

Školního kola Olympiády v českém jazyce se letos zúčastnilo 38 žáků a studentů Wichterlova gymnázia. V první věkové kategorii nejlepšího bodového výsledku dosáhly: Lucie Peterková (4. A, 19 bodů) a Daniela Skácelíková...

Číst dále

Postup do regionálního kola ČLO

Organizátoři České lingvistické olympiády zveřejnili oficiální výsledky školního kola soutěže. Toho se letos zúčastnilo 20 Wigymáků. Úspěšnými řešiteli lingvistického klání se stali všichni, kteří dosáhli bodového zisku nejméně...

Číst dále

Láska kvete v každém věku

Tímto titulkem nechceme připomínat blahodárné účinky stavu zamilovanosti na lidské zdraví, ale to, že se blíží uzávěrka naší internetové celorepublikové soutěže Veršujeme jako o život. Letos budeme soutěžit již po sedmé, tak...

Číst dále

Úspěch v Aréně

Je středa 2. prosince před devátou hodinou ranní a na jevišti Komorní scény Aréna se scházejí nejlepší recitátoři ostravských gymnázií, aby tento divadelní prostor vyplnili slovy svých oblíbených autorů. Začíná XXII. ročník...

Číst dále

Ve stopách Bedřicha Hrozného

Sto let uplynulo letos od chvíle, kdy český orientalista Bedřich Hrozný (1879-1952) rozluštil chetitštinu. Stalo se tak uprostřed Velké války, kdy tento zakladatel chetitologie prokázal, že jazyk na klínopisných tabulkách je...

Číst dále